go show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go show.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • go show

    * kinh tế

    kẻ rình chờ