go public nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go public nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go public giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go public.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • go public

    * kinh tế

    bắt đầu phát hành cổ phiếu ở Sở giao dịch (chứng khoán)

    đi vào Sở giao dịch