go among nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go among nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go among giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go among.

Từ điển Anh Việt

  • go among

    đi giữa (đám đông, đoàn biểu tình...)