go above nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go above nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go above giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go above.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • go above

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đi ngược dòng