dry hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dry hole

  * kinh tế

  giao dịch ít lãi

  giếng dầu cằn cỗi

  * kỹ thuật

  lỗ khô

  lỗ khoan khô

  hóa học & vật liệu:

  giếng khoan khô