dryden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dryden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dryden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dryden.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dryden

    the outstanding poet and dramatist of the Restoration (1631-1700)

    Synonyms: John Dryden

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).