dry hail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry hail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry hail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry hail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry hail

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trận mưa đá khô