dryly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dryly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dryly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dryly.

Từ điển Anh Việt

 • dryly

  /'draili/ (drily) /'draili/

  * phó từ

  khô, khô cạn, khô ráo

  khô khan, vô vị, không thú vị

  vô tình, lãnh đạm, lạnh nhạt, lạnh lùng; cứng nhắc, cụt lủn, cộc lốc; tỉnh khô, phớt lạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dryly

  Similar:

  laconically: in a dry laconic manner

  I know that," he said dryly

  Synonyms: drily