dry-run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry-run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry-run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry-run.

Từ điển Anh Việt

  • dry-run

    * danh từ

    việc tập bắn không có đạn