dry gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dry gas

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  khí khô

  xây dựng:

  khí sấy khô