drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drying.

Từ điển Anh Việt

  • drying

    * tính từ

    làm thành khô; được dùng khô

    khô nhanh