dry-fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry-fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry-fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry-fly.

Từ điển Anh Việt

 • dry-fly

  /'draiflai/

  * danh từ

  ruồi giả (làm mồi câu)

  * nội động từ

  câu bằng mồi ruồi giả