dryish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dryish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dryish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dryish.

Từ điển Anh Việt

  • dryish

    /'draiiʃ/

    * tính từ

    hơi khô, khô khô