center tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • center tap

  * kỹ thuật

  điện:

  đầu lấy ra ở giữa

  mối nối giữa

  điện lạnh:

  nối ra ở giữa