centerless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centerless

  * kỹ thuật

  không mũi tâm

  không tâm

  hóa học & vật liệu:

  không có tâm