center lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center lane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải đường trung tâm