centerpiece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerpiece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerpiece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerpiece.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • centerpiece

  the central or most important feature

  education was the centerpiece of the Democratic Party's political platform

  Synonyms: centrepiece

  something placed at the center of something else (as on a table)

  Synonyms: centrepiece

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).