center shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • center shaft

  * kỹ thuật

  ngõng trục

  trục tâm

  cơ khí & công trình:

  cổ trục