centerfield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerfield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerfield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerfield.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • centerfield

  Similar:

  center field: the piece of ground in the outfield directly ahead of the catcher

  he hit the ball to deep center

  Synonyms: center

  center field: the fielding position of the player on a baseball team who is expected to field balls in the central third of the outfield

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).