centerfielder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerfielder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerfielder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerfielder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • centerfielder

    Similar:

    center fielder: the person who plays center field

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).