center of area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center of area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center of area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center of area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center of area

    * kỹ thuật

    điện:

    điện tâm