black prince nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black prince nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black prince giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black prince.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black prince

    Similar:

    edward: son of Edward III who defeated the French at Crecy and Poitiers in the Hundred Years' War (1330-1376)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).