black africa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black africa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black africa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black africa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black africa

    Similar:

    sub-saharan africa: the region of Africa to the south of the Sahara Desert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).