be on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

be on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm be on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của be on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • be on

    Similar:

    get on: appear in a show, on T.V. or radio

    The news won't be on tonight

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).