beady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beady.

Từ điển Anh Việt

 • beady

  /'bi:di/

  * tính từ

  nhỏ như hạt, tròn nhỏ và sáng

  beady eyes: mắt tròn và sáng

  lấm tấm những giọt (mồ hôi), phủ đầy giọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet