berm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

berm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm berm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của berm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • berm

  * kỹ thuật

  bờ bảo hộ

  bờ bảo vệ

  bờ đất

  con chạch

  hóa học & vật liệu:

  bậc bãi biển

  xây dựng:

  bờ (giữ nước)

  bờ giữ nước

  bờ ngăn

  mỏ tầng (đai)

  vỉa đường

  giao thông & vận tải:

  mép mái dốc

  cơ khí & công trình:

  rãnh chặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • berm

  a narrow ledge or shelf typically at the top or bottom of a slope

  Similar:

  shoulder: a narrow edge of land (usually unpaved) along the side of a road

  the car pulled off onto the shoulder