bee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bee.

Từ điển Anh Việt

 • bee

  /bi:/

  * danh từ

  (động vật học) con ong

  to keep bees: nuôi ong

  nhà thơ

  người bận nhiều việc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buổi vui chơi tập thể, buổi lao động tập thể

  busy as a bee

  hết sức bận

  to have a bee in one's bonnet

  nung nấu trong óc một ý nghĩ gì; có một cái gì ám ảnh trong đầu

  to have one's head full of bees; to have been in the hesd (brains)

  ấp ủ trong lòng những mộng tưởng viễn vông

  to put the bee on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nài xin, xin lải nhải

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bee

  * kinh tế

  con ong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bee

  any of numerous hairy-bodied insects including social and solitary species

  a social gathering to carry out some communal task or to hold competitions