beeline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beeline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beeline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beeline.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beeline

    the most direct route

    he made a beeline for the bathroom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).