beebread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beebread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beebread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beebread.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beebread

    a mixture of nectar and pollen prepared by worker bees and fed to larvae

    Synonyms: ambrosia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).