beek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beek.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beek

    * kinh tế

    sặc men bia