beeb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beeb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beeb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beeb.

Từ điển Anh Việt

  • beeb

    * danh từ

    Công ty phát thanh Anh quốc (BBC)