ben nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ben nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ben giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ben.

Từ điển Anh Việt

  • ben

    * danh từ

    đỉnh núi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ben

    a mountain or tall hill

    they were climbing the ben