benne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

benne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm benne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của benne.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • benne

    * kinh tế

    cây vừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet