bender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bender.

Từ điển Anh Việt

 • bender

  /'bendə/

  * danh từ

  (từ lóng) bữa chén linh đình, bữa chén say sưa

  to go on a bender: chè chén linh đình, ăn uống say sưa

  to go on a bender: say sưa

  đồng sáu xu (nửa silinh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bender

  * kỹ thuật

  kìm

  máy uốn

  máy uốn cốt thép

  xây dựng:

  máy uốn cong

  cơ khí & công trình:

  rãnh uốn cong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bender

  a tool for bending

  he used pliers as a bender

  Similar:

  carouse: revelry in drinking; a merry drinking party

  Synonyms: carousal, toot, booze-up

  curve: a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its path curves as it approaches the batter

  Synonyms: curve ball, breaking ball