booze-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booze-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booze-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booze-up.

Từ điển Anh Việt

  • booze-up

    * danh từ

    một dịp chè chén say sưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet