bere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bere.

Từ điển Anh Việt

  • bere

    /biə/

    * danh từ

    (thực vật học) lúa mạch