beret nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beret nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beret giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beret.

Từ điển Anh Việt

  • beret

    /'berei/

    * danh từ

    núi băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beret

    a cap with no brim or bill; made of soft cloth