bema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bema.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bema

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bục giảng kinh

  khoảng ngang nhà thờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bema

  Similar:

  chancel: area around the altar of a church for the clergy and choir; often enclosed by a lattice or railing

  Synonyms: sanctuary