be-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

be-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm be-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của be-in.

Từ điển Anh Việt

  • be-in

    * danh từ

    giải trí có đi dạo

    cuộc họp (thường) là của phái hip-pi