beach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach.

Từ điển Anh Việt

 • beach

  /bi:tʃ/

  * danh từ

  sỏi cát (ở bãi biển)

  bãi biển

  * ngoại động từ

  cho (tàu thuyền) lên cạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beach

  * kỹ thuật

  bãi biển

  bãi bồi

  bãi cát

  bùn khoáng

  cho lên bờ

  cho lên cạn

  mắc cạn

  mạch bùn

  cơ khí & công trình:

  bãi (biển)

  môi trường:

  bãi biển bùn khoáng

  xây dựng:

  bãi bồi bùn khoáng

  bãi cát bùn khoáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beach

  an area of sand sloping down to the water of a sea or lake

  land on a beach

  the ship beached near the port