beach gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach gravel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach gravel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sỏi bãi biển