beach dune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach dune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach dune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach dune.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach dune

    * kỹ thuật

    cồn bãi biển