beach rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beach rock

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đá bãi biển

  đá bờ biển

  cơ khí & công trình:

  đá vôi vỏ hàn