beach plain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach plain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach plain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach plain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach plain

    * kỹ thuật

    đồng bằng ven biển

    xây dựng:

    đồng bằng bãi biển