beach operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach operator

    * kinh tế

    cơ sở kinh doanh bãi tắm