beach-master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach-master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach-master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach-master.

Từ điển Anh Việt

  • beach-master

    /'bi:tʃ,mɑ:stə/

    * danh từ

    (quân sự) sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộ