beach-la-mar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach-la-mar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach-la-mar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach-la-mar.

Từ điển Anh Việt

  • beach-la-mar

    /'bi:tʃlə'mɑ:/

    * danh từ

    tiếng Anh địa phương ở miền tây Thái bình dương