beach-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach-head.

Từ điển Anh Việt

  • beach-head

    /'bi:tʃhed/

    * danh từ

    (quân sự) vị trí đổ bộ, vị trí đầu cầu