beach umbrella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach umbrella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach umbrella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach umbrella.

Từ điển Anh Việt

  • beach umbrella

    /'bi:tʃʌm'brelə/

    * danh từ

    dù che ở bãi biển