beach aster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach aster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach aster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach aster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beach aster

    Similar:

    seaside daisy: slightly succulent perennial with basal leaves and hairy sticky stems each bearing a solitary flower head with narrow pink or lavender rays; coastal bluffs Oregon to southern California

    Synonyms: Erigeron glaucous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).